1.650.000 VNĐ

 • Chụp ảnh tại phim trường độc quyền MÂY STUDIO
 • 01 lần làm tóc và trang điểm
 • 02 Bộ trang phục
 • Thời gian chụp: 1h30

SẢN PHẨM

 • Trả toàn bộ file gốc
 • 11 Ảnh chỉnh sửa
 • 10 Ảnh in lụa 13×18
 • 01 Album lưu ảnh độc quyền
 • 01 Ảnh in gỗ 20×30 cao cấp
 • Voucher giảm 20% gói chụp sơ sinh

2.500.000 VNĐ

 • Chụp ảnh tại phim trường độc quyền
 • Hỗ trợ chụp cùng gia đình
 • 01 lần làm tóc và trang điểm cho mẹ bầu
 • 02 Bộ trang phục
 • Thời gian chụp 2h

SẢN PHẨM

 • 15 Ảnh chỉnh sửa
 • 15 Ảnh in lụa 13×18
 • 01 Ảnh in gỗ 40xx60 cao cấp
 • 01 Album lưu ảnh độc quyền
 • Trả toàn bộ file gốc
 • Voucher giảm giá 20% gói chụp sơ sinh

8.900.000 VNĐ

 • Chụp ảnh tại phim trường độc quyền
 • Hỗ trợ chụp cùng gia đình
 • 01 Lần Makeup và 2 lần làm tóc cho mẹ bầu
 • 03 Bộ trang phục
 • Thời gian chụp 3h

SẢN PHẨM

 • 35 Ảnh chỉnh sửa
 • 01 Album thiết kế 20 trang size 20×20
 • 01 Ảnh in gỗ 60×90 cao cấp
 • Trả toàn bộ file gốc
 • 1 Video hậu trường kết hợp highlight từ 3 – 5 phút
 • Voucher giảm 20% gói chụp sơ sinh