2.000.000 VNĐ

 • Chụp 120 – 150 file
 • 2 trang phục, 2 bối cảnh
 • 1 ảnh gỗ lụa 20×30 cao cấp
 • 5 ảnh 13×18 in lụa siêu sắc nét
 • Tặng makeup trang phục
 • Tặng chụp với ông xã, anh chi hai.
 • Tặng file gốc tặng file chỉnh sửa

3.000.000 VNĐ

 • Chụp 150 – 200 file
 • 3 trang phục, 3 bối cảnh
 • 1 album photobook 15×21 (20 trang)
 • 1 ảnh gỗ lụa 30×40 cao cấp
 • Tặng makeup trang phục
 • Tặng chụp với ông xã, anh chi hai.
 • Tặng file gốc, file chỉnh sửa

4.000.000 VNĐ

 • Chụp 200 – 250 file
 • 4 trang phục, 4 bối cảnh
 • 1 album photobook 20×20 (20 trang)
 • 1 ảnh gỗ lụa 40×60 cao cấp
 • Tặng makeup trang phục
 • Tặng chụp với ông xã, anh chi hai.
 • Tặng file gốc, file chỉnh sửa

6.000.000 VNĐ

 • Không giới hạn file chụp
 • Không giới hạn bối cảnh, trang phục.
 • 1 album 25×25 photobook (20 trang)
 • 1 ảnh lớn 50×75 cao cấp có khung
 • Tặng file gốc, file chỉnh sửa

7.500.000 VNĐ

 • Chụp 250 – 300 file
 • 5 trang phục, 5 bối cảnh
 • 1 album photobook 30×30 (20 trang)
 • 1 ảnh gỗ lụa 50×75 cao cấp
 • Tặng makeup trang phục
 • Tặng chụp với ông xã, anh chi hai.
 • Tặng file gốc, file chỉnh sửa

Lưu ý:

 • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện. Bảng giá trên áp dụng tại studio
 • Khách đồng ý vui lòng cọc trước 30% tổng gói chụp
 • Thanh toán 100% sau buổi chụp hình. Thời gian nhận hình là 15 ngày kể từ ngày khách hàng gửi file chọn.
 • Khách hàng tới studio lấy hình. File gốc và file chỉnh sửa khách
 • Mây studio giữ file gốc của khách trong vòng 2 tháng – Giải quyết tất cả dịch vụ trong vòng 1 tháng

3.000.000 VNĐ

 • Chụp 60 – 80 file
 • 2 concept
 • 1 ảnh gỗ lụa 40×60
 • 10 tấm 13×18 chỉnh sửa in lụa
 • Full file gốc

4.500.000 VNĐ

 • Chụp 120 – 150 file
 • 03 concept
 • 1 album photobook 25×25 (20 trang)
 • 1 ảnh gỗ lụa 40×60
 • Full file gốc

6.000.000 VNĐ

 • Chụp 150 – 200 file
 • 03 concept
 • 1 album photobook 30×30 (20 trang)
 • 1 ảnh gỗ lụa 50×75 + ảnh gỗ lụa để bàn 15×21
 • Full file gốc

8.600.000 VNĐ

 • Chụp 200 – 250 file
 • 04 concept
 • 1 album photobook 30×30 (20 trang)
 • 1 ảnh gỗ lụa 60×90 + ảnh gỗ lụa để bàn 20×30
 • Full file gốc

Lưu ý:

 • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện. Bảng giá trên áp dụng tại studio
 • Khách đồng ý vui lòng cọc trước 30% tổng gói chụp
 • Thanh toán 100% sau buổi chụp hình. Thời gian nhận hình là 15 ngày kể từ ngày khách hàng gửi file chọn.
 • Khách hàng tới studio lấy hình. File gốc và file chỉnh sửa khách
 • Mây studio giữ file gốc của khách trong vòng 2 tháng – Giải quyết tất cả dịch vụ trong vòng 1 tháng

2.000.000 VNĐ

 • (Gia đình 3 – 4 người)
 • Chụp 150 – 200 file
 • 2 trang phục, 2 bối cảnh tự chọn
  (1 bối cảnh riêng bé, 1 bối cảnh gia đình)
 • 1 ảnh lớn 40×60 gỗ lụa
 • 10 ảnh 13×18 chỉnh sửa in siêu sắc nét
 • Tặng file gốc + Tặng file chỉnh sửa

2.400.000 VNĐ

 • (Gia đình 3 – 4 người)
 • Chụp 200 – 250 file
 • 3 trang phục, 3 bối cảnh tự chọn
  (2 bối cảnh riêng bé, 1 bối cảnh gia đình)
 • 1 ảnh lớn 40×60 gỗ lụa
 • 15 ảnh 13×18 chỉnh sửa in siêu sắc nét
 • Tặng file gốc + Tặng file chỉnh sửa

3.800.000 VNĐ

 • (Gia đình 3 – 4 người)
 • Chụp 200 – 250 file
 • 3 trang phục, 3 bối cảnh tự chọn
  (2 bối cảnh riêng bé, 1 bối cảnh gia đình)
 • 1 ảnh lớn 40×60 gỗ lụa
 • 1 album photobook 15×21 (20 trang)
 • Tặng file gốc + Tặng file chỉnh sửa

5.500.000 VNĐ

 • (Gia đình 3 – 4 người)
 • Chụp 250 – 350 file
 • 4 trang phục, 4 bối cảnh tự chọn
  (3 bối cảnh riêng bé, 1 bối cảnh gia đình)
 • 1 ảnh lớn 40×60 gỗ lụa
 • 1 album photobook 20×20 (20 trang)
 • Tặng file gốc + Tặng file chỉnh sửa

7.500.000 VNĐ

 • (Gia đình 3 – 4 người)
 • Chụp 350 – 400 file
 • 5 trang phục, 5 bối cảnh tự chọn
  (3 bối cảnh riêng bé, 2 bối cảnh gia đình)
 • 1 ảnh lớn 50×75 gỗ lụa
 • 1 album photobook 25×25 (20 trang)
 • Tặng file gốc + Tặng file chỉnh sửa

7.500.000 VNĐ

 • (Gia đình 3 – 4 người)
 • Không giới hạn file chụp
 • Không giới hạn bối cảnh, trang phục
 • 1 ảnh lớn 60×90 cao cấp có khung
 • 1 album photobook 30×30 (30 trang)
 • Tặng 1 ảnh gỗ lụa để bàn 15×21
 • Tặng file gốc + Tặng file chỉnh sửa

Lưu ý:

 • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện. Bảng giá trên áp dụng tại studio
 • Khách đồng ý vui lòng cọc trước 30% tổng gói chụp
 • Thanh toán 100% sau buổi chụp hình. Thời gian nhận hình là 15 ngày kể từ ngày khách hàng gửi file chọn.
 • Khách hàng tới studio lấy hình. File gốc và file chỉnh sửa khách
 • Mây studio giữ file gốc của khách trong vòng 2 tháng – Giải quyết tất cả dịch vụ trong vòng 1 tháng

1.400.000 VNĐ

 • Chụp 100 – 150 file
 • 2 trang phục, 2 bối cảnh tự chọn
 • 1 ảnh lớn 40×60 gỗ lụa cao cấp
 • 5 ảnh 13×18 chỉnh sửa in siêu nét
 • Tặng file gốc, file chỉnh sửa

2.500.000 VNĐ

 • Chụp 150 – 200 file
 • 3 trang phục, 3 bối cảnh tự chọn
 • 1 ảnh lớn 40×60 gỗ lụa cao cấp
 • 10 ảnh 13×18 chỉnh sửa in siêu nét
 • Tặng file gốc, file chỉnh sửa

3.200.000 VNĐ

 • Chụp 150 – 200 file
 • 3 trang phục, 3 bối cảnh tự chọn
 • 1 album 15×21 photobook (20 trang)
 • 1 ảnh lớn 40×60 gỗ lụa cao cấp
 • Tặng file gốc, file chỉnh sửa

5.000.000 VNĐ

 • Chụp 200 – 250 file
 • 4 trang phục, 4 bối cảnh tự chọn
 • 1 album 20×20 photobook (20 trang)
 • 1 ảnh lớn 40×60 gỗ lụa cao cấp
 • Tặng file gốc, file chỉnh sửa

Lưu ý:

 • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện. Bảng giá trên áp dụng tại studio
 • Khách đồng ý vui lòng cọc trước 30% tổng gói chụp
 • Thanh toán 100% sau buổi chụp hình. Thời gian nhận hình là 15 ngày kể từ ngày khách hàng gửi file chọn.
 • Khách hàng tới studio lấy hình. File gốc và file chỉnh sửa khách
 • Mây studio giữ file gốc của khách trong vòng 2 tháng – Giải quyết tất cả dịch vụ trong vòng 1 tháng